Over Team

Het kernteam en het bestuur van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog bestaat uit de volgende personen. Naast deze personen zijn er nog tal van vrijwilligers betrokken bij het museum. Mocht u belangstelling hebben om uw steentje bij te dragen dan kunt u contact opnemen met Daphne Maas.