Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog

Een uniek museum in een vijftiende eeuwse kerk in het hart van Groenlo dat het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog vertelt.

Wat was de Tachtigjarige Oorlog?

Een lang verhaal kort

De Tachtigjarige Oorlog was een oorlog tussen Nederland en Spanje, die duurde van 1568 tot 1648. De oorlog woedde in de Nederlanden (huidige Nederland en België), die toentertijd bestuurd werden door de koning van Spanje. De oorlog begon als een opstand onder het volk in de Noordelijke Nederlanden tegen de Spanjaarden. Dit deel van de oorlog wordt de Nederlandse Opstand genoemd. Vanaf 1588 werd de oorlog geregeld. Het Nederlandse volk werd gesteund door Willem van Oranje en gedurende de oorlog steunden de Fransen en Britten ook de Nederlanders. Zij stonden tegenover de Spaanse koning Filips II. Zowel Willem van Oranje als Filips II maakten het einde van de oorlog nooit mee. De oorlog eindigde met de vrede van Münster, waar Nederland en Spanje vrede sloten. Spanje erkende Nederland vanaf dat moment als onafhankelijk land.

Aanvankelijk kwamen alle zeventien gewesten in de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse koning. Vanaf 1576 groeiden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden uit elkaar als gevolg van de Reformatie. De Noordelijke Nederlanden waren grotendeels protestants, terwijl de Zuidelijke Nederlanden katholiek waren. De Zuidelijke Nederlanden kozen de kant van Spanje, aangezien Spanje ook een katholiek land was. Na de val van Antwerpen in 1584 verhuisden veel rijke handelaren en intellectuelen naar Amsterdam. Dit zorgde voor de Gouden Eeuw in Nederland. Vanaf 1590 waren de Nederlanden aan de overwinnende hand. In 1609 werd uiteindelijk een vrede getekend voor twaalf jaar; genaamd het Twaalfjarig Bestand. In deze tijd werd er niet gevochten tussen beide landen. In 1621 werd de strijd hervat, maar vond enkel in de Zuidelijke Nederlanden plaats.


Videoteaser museum 1627 Original mp4 00 00 46 23 Still006
Waarom verdient deze oorlog een museum?

Geboorte van Nederland

De Tachtigjarige Oorlog wordt als een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis gezien. De oorlog leidde tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Gouden Eeuw. De oorlog droeg bij aan het zelfbewustzijn van het Nederlandse volk.

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen.

Videoteaser museum 1627 Original mp4 00 00 46 23 Still006
Waarom is het museum in Groenlo?

De slag om Groenlo 1627

Na de val van Antwerpen in 1584 verhuisden veel rijke handelaren en intellectuelen naar Amsterdam. Dit zorgde voor de Gouden Eeuw in Nederland. Of liever gezegd; in het westen van Nederland. Deze vrijheid van het westen werd in het oosten en dus ook in Groenlo nog zwaar bevochten.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt de strijd van de opstandige staten der Nederlanden tegen Spanje geleid door achtereenvolgens Willem van Oranje en zijn zonen Maurits en Frederik Hendrik. De Achterhoek, maar ook grote delen van Brabant, Limburg en Overijssel, zijn in de tweede helft van de 17e eeuw het strijdtoneel van de Tachtigjarige Oorlog. Hier is dan ook absoluut geen sprake van een Gouden Eeuw. En de overwegend katholieke bevolking van deze streken zat dan ook echt niet te wachten om ‘bevrijd’ te worden door de legers van de prins.

Op 20 juli 1627 komt het Staatse leger onder leiding van prins Frederik Hendrik voor ‘de starcke stadt Groll’. Een gebeurtenis die de stad even, maar heel nadrukkelijk, in het middelpunt van de vaderlandse geschiedenis brengt.

Om het jaar wordt tijdens de Slag om Grolle de belegering van het stadje ‘Grol’ in de zomer van 1627 herbeleefd. De volgende Slag om Grolle vindt plaats in oktober 2024.

Sfeer Impressie

Neem een kijkje in het museum

Eindmontage2 00 00 40 11 Still010 copy
Raw export 03 mp4 00 00 10 43 Still004
Raw export 03 mp4 00 00 08 24 Still003
Videoteaser museum 1627 Original mp4 00 00 38 05 Still002
Raw export 03 mp4 00 00 06 08 Still002
Raw export 03 mp4 00 00 01 55 Still001
Raw export 01 mp4 00 00 11 06 Still001
Eindmontage2 00 01 01 03 Still012 copy
SAM 7159
Raw export 04 mp4 00 00 15 23 Still001

‘In elke oorlog sneuvelt de waarheid als eerste’

Videoteaser museum 1627 Original mp4 00 01 09 03 Still003