Ons plan

We gaan een nieuw museum bouwen in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Een museum dat de Tachtigjarige Oorlog in Nederland en daarbuiten. verteld vanuit drie perspectieven. Het Hollandse perspectief, het Regionale perspectief (dus Nederland buiten de zogenaamde Tuin van Holland) en het Spaanse/Europese perspectief. Dit doen we omdat we zien dat een oorlog altijd gevoerd wordt vanuit verschillende overtuigingen. Welke overtuiging is 'waar'? We willen de bezoeker op zoek laten gaan, in de rol van onderzoeksjournalist, naar de verschillende verhalen achter de Tachtigjarige Oorlog en op die manier hun eigen 'waarheid' laten vormen.

Perspas
Op zoek naar de verhalen

Publiekseducatie en -participatie


De bezoeker kiest zijn of haar eigen weg in het aanbod. Door middel van tekstborden, audiofragmenten, games en andere interactieve onderdelen, komen de verhalen van de Tachtigjarige oorlog tot leven. Educatie en amusement gaan hierbij hand in hand en worden middels een toegankelijke en duidelijk herkenbare stijl aan de bezoeker getoond. Met nieuwe presentatievormen worden bezoekers uitgenodigd om niet alleen informatie tot zich te nemen, maar om ook zelf als ‘onderzoeksjournalist’ op zoek te gaan naar hetgeen zich daadwerkelijk heeft afgespeeld.

Fake news

Deze actieve participatievorm komt ook terug in de belevingsplekken in het museum waarin bijvoorbeeld ‘De Slag’ in een game wordt nagespeeld. Hierdoor leer je strategisch te denken en te ervaren wat de gevolgen zijn van jouw beslissingen.

Op diverse momenten worden bezoekers geprikkeld om hun ervaringen met elkaar te delen, om zo tot een pluriform beeld van de Tachtigjarige Oorlog in Nederland en Gelre te komen. De verhalen reiken tot ver buiten het museum. Museumbezoekers kunnen erop uit trekken door historische ‘hotspots’ in de omgeving te bezoeken. Ook kunnen er op de route andere bezienswaardigheden en evenementen worden bezocht, zoals ‘Erve Kots’, het voormalige verblijf van prins Frederik Hendrik, waar zich nu een bierbrouwerij bevindt.