Doelstellingen en beleid

Ons hoofddoel is het oprichten van een nieuw museum over De Tachtigjarige Oorlog. Een museum dat de Tachtigjarige Oorlog wil belichten vanuit verschillende perspectieven. Dit nieuwe museum krijgt de naam: Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog

P05 c3a

Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog moet een bijzondere publiekstrekker worden die het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog vertelt en de rol die Groenlo en de wijde omgeving daarin speelden. Het museum zal daarbij de spin in het web zijn voor andere historische hotspots in en rondom Groenlo.

P04 C10

Het museum wordt een museum dat landelijke bekendheid krijgt en publiek uit het hele land en Duitsland zal trekken. Het museum als instituut is niet meer per definitie gezaghebbend, maar brengt objecten, verhalen en mensen samen vanuit een leidend motief. Wij denken dat het museum van de toekomst de plek is ‘waar je ziet hoe je kijkt’. Dat kijken verandert steeds. Iedereen kan zijn/haar kijk op die geschiedenis toevoegen. De collectie van historische objecten is de basis, maar het museum is van iedereen.

P11 g2

Concreet stellen wij ons de volgende doelen:

  • Het realiseren van een museum over de Tachtigjarige Oorlog in Nederland binnen 3 jaar dat inclusief en laagdrempelig is;
  • Het versterken van het museale aanbod in de Achterhoek met een publiekstrekker van 30.000+ betalende bezoekers per jaar;
  • Het bieden van een gevarieerd activiteitenprogramma in de Oude Calixtus op het gebied van geschiedenis, cultuur en maatschappij, door wisselende tentoonstellingen rondom diverse actuele thema’s.