Poster in bushok 1

Officiële naam

  • Statutaire naam: Stichting Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog
  • RSIN (FISCAAL NUMMER)
  • 864916620
Schermafbeelding 2024 02 05 om 10 59 04

Contactgegevens

Postadres:

Mattelierstraat 33

7141 BP Groenlo


Bezoekadres:

Mattelierstraat

7141 BL, Groenlo

Telefoonnummer: +31 (0) 544 462 668

E-mailadres: info@nmto.nl

Schermafbeelding 2024 02 05 om 10 59 22

Bestuur

  • Niek Bragt (voorzitter)
  • Koen Klein Tuente (secretaris)
  • Jan Loeters (penningmeester)
  • Mirjam Lageschaar (lid PR)
Schermafbeelding 2024 02 05 om 10 59 39

Beleidsplan en doelstellingen

Het in standhouden van Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog als een levend museaal centrum in de Achterhoek voor geschiedenis, alsmede zorg dragen voor een verantwoorde, doelmatige en kostendekkende exploitatie van het museum en de Oude Calixtuskerk.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen mensen in dienst.

Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Copyright © 2023 - 2024 Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog
🚀 by Perry